Entries by James Aaron Ellul

L-iskeda ta’ ġbir tal-iskart

Din l-iskeda qed tittella’ biex il-pubbliku jkun infurmat u jkun jista’ jsegwi minn fuqha kif wieħed għandu joħroġ l-iskart. Dan il-flyer uffiċjali li ser jinħareġ minn Wasteserv, li eventwalment ser titqassam bieb bieb. Żomm il-Floriana nadifa. Ħobb fejn tgħix.  

Kompetizzjoni Fotografika 2018

Segwi hawn ir-regoli tal-kompetizzjoni: Regulations – Photographic Competition 2018 Segwi hawn l-applikazzjoni għall-kompetizzjoni: Application Form. Id-dħul għall-kompetizzjoni jibqa’ miftuħ sal-14 ta’ Novembru 2018.    

Ġenna ta’ Ġonna 2018

M’hemmx dubju li l-Floriana hija ‘Ġenna ta’ Ġonna’ għax tipposjedi l-akbar numru ta’ ġonna pubbliċi f’Malta mxerrdin mal-konfini tagħha, iżda għandha wkoll ħafna aktar x’toffri. Wara s-suċċessi fi snin preċedenti, din is-sena se ssir għat-tmien edizzjoni l-attività ‘Ġenna ta’ Ġonna’. Bil-kollaborazzjoni ta’ diversi organizazzjonijiet li qegħdin fil-Floriana, dakinhar se jkunu miftuħin il-ġonna kollha li għandna […]

AĊĊESS GĦAR-RESIDENTI WAQT L-ISLE OF MTV

27 ta’ Ġunju – Jum l-Isle of MTV (wara 15.00) – L-aċċess għar-residenti bil-vetturi personali tagħhom għall-Floriana. Għal Balzunetta: Mill-Foss ta’ Notre Dame, it-Telgħa ta’ Sa Maison u Pjazza San Kalċidonju. Wieħed jista’ jgħaddi wkoll lejn id-dawra tal-Belt Valletta, Triq l-Assedju l-Kbir (ħdejn il-lukanda Excelsior fil-Floriana) u Belt is-Sebħ. Għal fuq is-Sur u l-inħawi: Mix-Xatt […]

Laqgħa Informattiva – It-Tnejn, 23 ta’ April 2018 fis- 7.00pm

Struttura t’ Osservazzjoni fuq parti mill-parkeġġ ta’ Fuq il-Fosos Il-Kunsill Lokali tal-Floriana jistieden lir-residenti tal-Floriana għal-laqgħa informattiva rigward applikazzjoni  li daħlet għand l- Awtorità tal-Ippjanar li saret minn Anna Mangion  (PA 02517/18) sabiex tinbena struttura t’osservazzjoni  fuq  parti mill-parkeġġ ta’ Fuq  il-Fosos. Il-laqgħa ser tinżamm fil-Kunsill Lokali tal-Floriana nhar it-Tnejn, 23 ta’ April 2018 fis-7.00pm Ir-residenti […]

13-il Għaqda tan-Nar fil-Festival Nazzjonali tan-Nar tal-Art Mekkanizzat fil-Floriana

Il-Kunsill Lokali Floriana jħabbar  li bi pjaċir mill-ġdid se jorganizza t-tnax–il edizzjoni tal-Festival Nazzjonali tal-Logħob tan-Nar tal-Art Mekkanizzat fi Pjazza San Publju (il-Fosos) fil-Floriana, nhar is-Sibt 14 ta’ April, 2018. Il-Festival ta’ din is-sena se jerġa jkun wieħed kompetittiv. Infatti 13 –il Kumpless/Għaqda tan-Nar se jkunu qed jikkompetu għat-titlu. Kull Għaqda tan-Nar se tesebixxi l-aħjar […]

Laqgħa informattiva għall-Furjaniżi

Se ssir laqgħa informattiva għall-Furjaniżi dwar Pjazza Tritoni u l-konfini tal-Floriana. Huwa importanti li min ser jattendi jġib miegħu dokumenti u/jew informazzjoni oħra li jista’ jkollu, sabiex id-diskussjoni tkun waħda msejsa fuq il-fatti. Nixtiequ ukoll ninfurmaw li l-midja m’hijiex mistiedna għal din id-diskussjoni. Data: It-Tnejn 19 ta’ Frar, Ħin u Post: 7.00pm, Kunsill Lokali tal-Floriana

Ħinijiet tal-uffiċċju għal dawn il-jiem ta’ festi

Ħinijiet tal-uffiċċju għal dawn il-jiem ta’ festi. Fil-ġranet l-oħra kollox bħan-norma. Is-Sibt 23 ta’ Diċ sal-11.30am (ħin normali) It-Tlieta 26 ta’ Diċ sas-1.00pm Il-Gimgha 29 ta’ Diċ sas-1.00pm Is-Sibt 30 ta’ Diċembru sal-11.30am (ħin normali) It-Tlieta 2 ta’ Jannar sas-1.00pm Nieħdu opportunità biex nawguraw il-Festi t-Tajba lil kulħadd.