Skeda temporanja tal-ġbir tal-iskart

Din l-iskeda qed tittella’ temporanjament biex il-pubbliku jkun infurmat u jkun jista’ jsegwi minn fuqha kif wieħed għandu joħroġ l-iskart. Dan sakemm il-Kunsill jirċievi l-flyer uffiċjali li ser tinħareġ minn Wasteserv, li eventwalment ser titqassam bieb bieb.