Imħabbar il-programm tal-attivitajiet b’rabta mat-300 sena mit-twaqqif tal-Floriana

Matul il-jum tat-Tlieta ġie mħabbar il-programm tal-attivitajiet b’rabta mat-300 sena mit-twaqqif tal-Floriana.

F’konferenza tal-aħbarjiet indirizzata mis-Segretarju Parlamentari Alison Zerafa Civelli, is-Sindku Vincent Borg u l-President tal-Kunsill Reġjonali Port tħabbru l-aħħar dettalji ta’ l-attivitajiet li se jkunu qed isiru fil-lokal u lil hinn b’rabta ma’ dan l-anniversarju.

Il-Programm jista’ jiġi emendat u aġġornat skont l-esiġenzi.

Preżenti għal din il-konferenza kien hemm il-Viċi Sindku Albert Demarco, il-Minority Leader James Aaron Ellul u l-Kunsillier Sandra Sammut Hili.