Ħares sew u ħu ħsieb li ma tolqotx xi qanfud!

Il-Floriana hija miżgħuda bil-ġonna u msaġar. Bdejna nagħmlu numru ta’ tabelli biex inħarsu lill-ispeċi li f’waqtiet jafu jkunu vulnerabbli. Din it-tabella tinsab fl-inħawi ta’ Sarria, l-Argotti, il-Mall u f’tarf il-Masġar tal-Ġublew.

Ħudu ħsieb lix-Xummiemu! 🦔

Festin għall-Festa Liturġika ta’ San Publju

It-Tlieta li għadda ċċelebrajna Festin ċkejken għall-Festa Liturġika ta’ San Publju.

Għexna mumenti fejn qsamna l-ħsibijiet tagħna f’atmosfera sabiħa u Furjaniża.

Biex tara r-ritratti tas-serata idħol fuq il-paġna ta’ Facebook tal-Kunsill.

Il-Festi t-Tajba!

Avviż dwar ġbir ta’ skart

Green MT Limited tixtieq tinfurmakom li nhar il-Ġimgħa 13 ta’ Diċembru l-ġbir tal-iskart riciklabbli se jinġabar xorta waħda.

 

 

Laqgħa Annwali: 09/12 fis-7pm

Laqgħa Annwali tal-Lokalità, se ssir it-Tnejn, 9 ta’ Diċembru, 2019 fis-7.00pm, fil-binja tal-Kunsill Lokali.

Residenti huma mitluba jattendu.

Dettalji dwar it-taħdidiet tas-saħħa li qed isiru fil-Kunsill

 

Dawn it-talks se jsiru fil-binja tal-Kunsill Lokali fl-10.30am. Dawn it-taħdidiet dwar is-saħħa bi sħab mas-Settur Primarju tas-settur tas-saħħa.

‘Sort it Out’ fil-Floriana

♻️ Kull l-ewwel nhar ta’ Tlieta tax-xahar bejn id-09.30 u s-13.30.

Ir-residenti mħeġġa sabiex jużaw is-servizz ta’ dan it-trakk sabiex jintremaw dawn l-affarijiet.

⚫ Żejt tat-tisjir,
⚫ Bozoz
⚫ Polystyrene
⚫ Karti
⚫ Kartun
⚫ Metall
⚫ Plastik

https://www.wasteservmalta.com/kerbside.

Laqgħa Annwali: 24/09 fis-7pm

Laqgħa Annwali tal-Lokalità, se ssir it-Tlieta, 24 ta’ Settembru, 2019 fis-7.00pm, fil-binja tal-Kunsill Lokali.

Residenti huma mitluba jattendu.

RITRATTI: Clean-Up f’zoni fil-Floriana.

Waqt il-‘Clean-Up’ 🧹♻️ li organizza l-Kunsill Lokali tal-Floriana dalgħodu.

💚 Grazzi lil kull min ta sehmu u kien preżenti. 💚

➡️ Jalla iżda l-attendenza għall-attivitajiet bħal dawn tkompli żżid.

Ħobb fejn tgħix, u fejn taħdem, żomm il-Floriana nadifa. 💚

ĠENNA TA’ ĠONNA 2019: Żomm il-Ħadd 13 ta’ Ottubru liberu!

Segwi hawn l-attività fuq Facebook.

M’hemmx dubju li l-Floriana hija ‘Ġenna ta’ Ġonna’ 🌳🌷 għax tipposjedi l-akbar numru ta’ ġonna pubbliċi f’Malta mxerrdin mal-konfini tagħha, iżda għandha wkoll ħafna aktar x’toffri. Wara s-suċċessi fi snin preċedenti, din is-sena se ssir għad-disa’ edizzjoni l-attività ‘Ġenna ta’ Ġonna’.

Bil-kollaborazzjoni ta’ diversi organizazzjonijiet li qegħdin fil-Floriana, dakinhar se jkunu miftuħin il-ġonna kollha li għandna fil-Floriana, mużewijiet, binjiet storiċi u postijiet ta’ interess. Fid-diversi postijiet se jkun hemm gwida li tispjega l-valur storiku tal-post.

Fost l-attrazzjonijiet se jkun hemm manuskritti antiki u patrijiet ibbalzmati fil-Kunvent tal-Kapuċċini, ċans li titla’ fuq il-kampnar tal-Knisja Arċipretali ta’ San Publju, il-ġonna “sigrieti” fis-swar, xogħol mill-artisti taħt il-loġoġ, reċtar ta’ xeni storiċi li ġraw fil-lokalità, it-tajr li kien ikun hemm fuq il-Fosos, l-akbar pjazza f’pajjiżna, xeni mill-isbaħ li l-Floriana għandha x’toffri u li ftit nies tul il-jum japprezzaw u kif ukoll bosta attivitajiet oħra li se jkunu mħabbra fil-jiem li ġejjin.

Għalhekk żommu l-Ħadd 13 t’Ottubru 2019 liberu biex issiru tafu aktar minn qatt qabel kemm hi sabiħa u sinjura l-Floriana tagħna fl-istorja, fl-arti u fl-ambjent tagħha.

Għal iktar informazzjoni wieħed għandu jikkuntattja l-Kunsill Lokali tal-Floriana fuq 2123 5523 jew email fuq floriana.lc@gov.mt.

Undoubtedly Floriana is a “Heaven of Gardens” 🌳🌷 since it possesses the largest number of public gardens on the island spread throughout this suburb. However Floriana has a lot more to offer. After the success of the previous years, this year there is going to be the 9th edition of “Ġenna ta’ Ġonna” (Heaven of Gardens)

In collaboration with various organisations within Floriana, on Sunday 13th October you will be able to visit all gardens, museums, historical buildings and other places of interest in our locality. In most places there is even going to be guided tours.

Amongst the attractions there is going to be old manuscripts and mummified bodies of priests under the Cappuccin convent. Also not to be missed is the opportunity to go up the bell tower of St. Publius Parish Church. Explore the secret gardens within the bastions and works of art under the arches on St. Anne’s Street, and enjoy scenes that only Floriana can offer. Some scenes that only a handful of people do appreciate during the day.

We urge that you keep Sunday 13th October 2019 free so you get to know how beautiful and rich Floriana is in its story, art and environment.

More activities shall be announced in the coming days, and for more information you may contact the Floriana Local Council on 21235523 or via email floriana.lc@gov.mt.