Ċentru ta’ matul il-jum fil-binja tal-Kunsill

Għaddej xogħol fuq Ċentru ta’ Matul il-Jum għall-Anzjani li jgħixu fil-komunità. Dan il-proġett huwa parzjalment iffinanzjat minn Fondi Norveġiżi u l-għan tiegħu hu sabiex fil-komunità tal-Floriana jinħoloq spazju fejn l-anzjani jħossuhom aktar parteċipi fil-komunità.

 

 

Ġmiel il-Floriana f’Ġenna ta’ Ġonna 2023

M’hemmx dubju li l-Floriana hija ‘Ġenna ta’ Ġonna’ għax tipposjedi l-akbar numru ta’ ġonna pubbliċi f’Malta mxerrdin mal-konfini tagħha, iżda għandha wkoll ħafna aktar x’toffri. Wara s-suċċessi fi snin preċedenti, qed inħejju għal ‘Ġenna ta’ Ġonna’ ikbar u aħjar.

Bil-kollaborazzjoni ta’ diversi organizazzjonijiet li qegħdin fil-Floriana, dakinhar se jkunu miftuħin il-ġonna kollha li għandna fil-Floriana, mużewijiet, binjiet storiċi u postijiet ta’ interess. Fid-diversi postijiet se jkun hemm gwida li tispjega l-valur storiku tal-post.

Fost l-attrazzjonijiet se jkun hemm żjarat fl-istazzjon l-antik tal-ferrovija fil-lokal, ċans li titla’ fuq il-kampnar tal-Knisja Arċipretali ta’ San Publju, il-ġonna “sigrieti” fis-swar, reċtar ta’ xeni storiċi li ġraw fil-lokalità, swieq tal-artiġġjanat, dawriet madwar il-lokallita fuq tal-linja antika bi gwida, xeni mill-isbaħ li l-Floriana għandha x’toffri u li ftit nies tul il-jum japprezzaw u kif ukoll bosta attivitajiet oħra li se jkunu mħabbra fil-jiem li ġejjin.

Għalhekk żommu l-Ħadd 8 t’Ottubru 2023 liberu biex issiru tafu aktar minn qatt qabel kemm hi sabiħa u sinjura l-Floriana tagħna fl-istorja, fl-arti u fl-ambjent tagħha.

Għal iktar informazzjoni wieħed għandu jifli din il-paġna u jista’ wkoll jikkuntattja l-Kunsill Lokali tal-Floriana fuq 2123 5523 jew email fuq floriana.lc@gov.mt.

Undoubtedly Floriana is a “Heaven of Gardens” since it possesses the largest number of public gardens on the island spread throughout this suburb. However Floriana has a lot more to offer. After the success of the previous years, we are gearing for a bigger and better “Ġenna ta’ Ġonna” (Heaven of Gardens).

In collaboration with various organisations within Floriana, on Sunday 8th October you will be able to visit all gardens, museums, historical buildings and other places of interest in our locality. A vintage bus & a guide will also take you around the locality.

Amongst the attractions there is going to be visits in the Old Floriana Railway station Also not to be missed is the opportunity to go up the bell tower of St. Publius Parish Church. Explore the secret gardens within the bastions, re-enactments, local bands, crafts markets, while enjoying scenes that only Floriana can offer. Some scenes that only a handful of people do appreciate during the day.

We urge that you keep Sunday 8th October 2023 free so you get to know how beautiful and rich Floriana is in its history, art and environment.

More activities shall be announced in the coming days, and for more information we invite you to view this event page. The Floriana Local Council can also be contacted on 21235523 or via email floriana.lc@gov.mt.

 

Riżultati tal-Festival tal-Logħob tan-Nar tal-Art Mekkaniżżat 2023

Riżultati tal-Festival tal-Logħob tan-Nar tal-Art Mekkaniżżat, 2023:
Riżultati:
Għaqda tan-Nar 22 ta Frar Birżebbuġa
Rebbieħ Tal-Festival
Rebbieħa tal-Aqwa Prodotti
Rebbieħa għall-Oriġinalità
Każin Banda San Filep, Ħaz-Żebbuġ.
Rebbieħ tal-Aqwa Mekkaniżmu
Il-Kunsill jifraħ lir-rebbieħa kif ukoll lill-parteċipanti kollha, għall-livell għoli tal-irdieden.

Il-Festa t-Tajba

Il-Kunsill Lokali jawgura lill-Furjaniżi kollha, il-Festa t-Tajba

Min huma l-parteċipanti fil-Festival tan-Nar tal-Art?

Il-Kunsill Lokali Floriana ser jorganizza b’kollaborazzjoni mal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu u l-Ministeru għat-Turiżmu, il-ħmistax-il edizzjoni tal-Festival Nazzjonali tal-Logħob tan-Nar tal-Art Mekkanizzat fuq il-Fosos tal-Floriana.

Il-ħmistax-il Edizzjoni tal-Festival Nazzjonali tal-Logħob tan-Nar tal-Art Mekkanizzat, se ssir nhar is-Sibt 22 ta’ April, 2023.

Dawn huma l-parteċipanti għal din is-sena:

1. KAMRA TA’ NAR SAN ĠUŻEPP, ĦAŻ-ŻEBBUG
2. KAŻIN TAL-BANDA SAN GABRIEL, ĦAL-BALZAN
3. GĦAQDA TAN-NAR MARIJA BAMBINA, IN-NAXXAR
4. KUMMISJONI PIROTEKNIKA ST.KATARINA V.M GĦAQDA BANDA, ŻEJTUN
5. GĦAQDA TAN–NAR 22 TA’ FRAR, B’BUGIA
6. SOĊJETÀ PIROTEKNIKA 15 TA’ AWWISSU, MOSTA
7. MOUNT CARMEL FIREWORKS FACTORY, ŻURRIEQ
8. KAMRA TAN-NAR SAN BERT, GĦARGĦUR
9. ST.PHILIP FIREWORKS FACTORY, ĦAŻ-ŻEBBUG
10. GĦAQDA MUŻIKALI SAN LEONARDU, ĦAL KIRKOP

 

Ir-rebbieħa tas-sena 2022 kienet l-Għaqda Mużikali San Leonardu, Ħal Kirkop – ikkummissjonat it-tapit għall-għeluq tal-Festival, il-prassi hija dejjem li dan isir mir-rebbieħ tas-sena ta’ qabel.

St. Patrick’s Sunday – Jum San Patrizju fil-Floriana

Ċelebrazzjoni ta’ Jum San Patrizju fil-Floriana nhar il-Ħadd 12 ta’ Marzu 2023 mill-11:00 ‘il quddiem.
St.Patrick’s Day Celebrations in Floriana on Sunday 12th March 2023 from 11:00am onwards.

Tibdil fl-iskeda tal-ġbir tal-iskart

  • It-Tnejn – skart organiku biss (borża bajda)
  • It-Tlieta – skart imħallat (borża sewda)
  • L-Erbgħa – skart organiku biss (borża bajda)
  • Il-Ħamis – skart irriċiklat (borża griża jew ħadra)
  • Il-Ġimgħa – skart organiku biss (borża bajda)
  • Is-Sibt – skart imħallat (borża sewda)

Ara wkoll ir-ritratt fl-istampa ta’ hawn taħt għad-dettalji. Nitolbu l-koperazzjoni ta’ kulħadd biex il-lokal tagħna jinżamm nadif.

 

Awguri! Il-Milied it-Tajjeb u s-Sena t-Tajba

Is-Sindku, il-Viċi Sindku, il-Kunsilliera u l-ħaddiema kollha tal-Kunsilli Lokali Floriana jawguraw il-Milied it-Tajjeb u sena ġdida mimilija risq u barka.


The Mayor, Deputy Mayor, the Councillors and all the staff of the Floriana Local Council wish you and your families a Happy Chistmas & a Happy New Year.

ARA: L-attivitajiet b’rabta mal-Milied li qed jorganizza l-Kunsill

Attivitajiet tal-Milied li l-Kunsill Lokali se jkun qed jorganizza fil-jiem li ġejjin. Attivitajiet bi sħab ta’ entitajiet Furjaniżi bl-għajnuna tas-Segretarjat Parlamentari għall-Kunsilli Lokali.

  • It-Tlieta 20 ta’ Diċembru 2022 mid-9.15 sas-13.00 – Attività għall-Anzjani fis-Senior Citizen Centre.L-attività ser tkun animata minn Ta’ Verna Folk Band, ikel u xorb, u nispiċċaw b’dawra fuq tal-linja l-antika.
  • Il-Ħamis 22 ta’ Diċembru 2022 fis-19.30 – kunċert mill-Assoċjazjoni Publju ta’ Malta flimkien mal-kor tat-tfal Angelic Voices u Hillon Quartet fil-Knisja Arċipretali ta’ San Publju.
  • Is-Sibt 7 ta’ Jannar 2023 bejn il-11.00 u l-17.00 – Attività għat-tfal u l-familja fi Ġnien Re Ġorġ V. Aktar dettalji ‘l quddiem

Għal aktar informazzjoni wieħed jista’ jibgħat messaġġ fuq il-paġna tal-Kunsill jew email fuq floriana.lc@gov.mt.

Ingħaqdu magħna għall-Parata tal-Milied fil-Floriana

Ingħaqdu magħna għall-Parata tal-Milied nhar il-Ħadd 11 ta’ Diċembru fid-9.30am f ‘Balzunetta u fiz-zona tal-Knisja.

Din hija l-ewwel minn diversi attivitajiet li l-Kunsill ser ikun qed jorganizza matul il-jiem tal-festi. Fil-jiem li ġejjin se nagħtu informazzjoni dwar aktar attivitajiet.