L-iskeda ta’ ġbir tal-iskart

Din l-iskeda qed tittella’ biex il-pubbliku jkun infurmat u jkun jista’ jsegwi minn fuqha kif wieħed għandu joħroġ l-iskart.

Dan il-flyer uffiċjali li ser jinħareġ minn Wasteserv, li eventwalment ser titqassam bieb bieb.

Żomm il-Floriana nadifa. Ħobb fejn tgħix.