Helpline tal-Gvern b’rabta mal-Covid-19

111 – Għall-persuni li jħossu sintomi tal-COVID-19 jew jixtieq iktar informazzjoni
25903030 – Għall-anzjani mingħajr sapport li għandhom bżonn mediċini, ikliet lesti jew prodotti tal-ikel (frott u ħaxix)
21411411 – Għall-persuni fi kwarantina mandatorja li għandhom bżonn provvista ta’ ikel u mediċini
153 – Għal dawk li jridu tagħrif dwar il-miżuri fil-pakkett finanzjarju li se jiġu amministrati mid-Dipartiment tas-Sigurta Soċjali
144 – Għal dawk li jridu tagħrif dwar il-miżuri fil-pakkett finanzjarju li se jiġu amministrati mill-Malta Enterprise
2204 2200 – Għar-residenti Maltin li nqabdu f’wieħed mill-pajjiżi ta’ riskju għoli u jridu jiġu lura Malta