Sindku u Viċi Sindku ġdid

Il-Kunsill Lokali tal-Floriana jifraħ lis-Sindku l-ġdid tal-lokalità Vincent Borg li se jkun qed jokkupa dan l-irwol wara t-tluq ta’ Davina Sammut Hili mill-Kunsill biex tokkupa l-irwol ta’ Membru Parlamentari.

Albert Demarco se jkun qed jokkupa l-irwol ta’ Viċi Sindku.