Laqgħa Informattiva – It-Tnejn, 23 ta’ April 2018 fis- 7.00pm

Struttura t’ Osservazzjoni fuq parti mill-parkeġġ ta’ Fuq il-Fosos

Il-Kunsill Lokali tal-Floriana jistieden lir-residenti tal-Floriana għal-laqgħa informattiva rigward applikazzjoni  li daħlet għand l- Awtorità tal-Ippjanar li saret minn Anna Mangion  (PA 02517/18) sabiex tinbena struttura t’osservazzjoni  fuq  parti mill-parkeġġ ta’ Fuq  il-Fosos.

Il-laqgħa ser tinżamm fil-Kunsill Lokali tal-Floriana nhar it-Tnejn, 23 ta’ April 2018 fis-7.00pm

Ir-residenti huma mħeġġa li jattendu sabiex isemmgħu l-opinjoni tagħhom.


INFORMATION MEETING

OBSERVATION STRUCTURE ON A PART OF THE PARKING LOT BY THE GRANARIES

Floriana Local Council is inviting the residents of Floriana for an information session regarding an application submitted at the Planning Authority by Anna Mangion (PA 02517/18) to build an observation structure on part of the parking lot by the Granaries.

This meeting will be held at Floriana Local Council on Monday, 23rd April 2018 at 7.00pm. Residents are urged to attend so that they may voice their opinion.