AĊĊESS GĦAR-RESIDENTI WAQT L-ISLE OF MTV

27 ta’ Ġunju – Jum l-Isle of MTV (wara 15.00) – L-aċċess għar-residenti bil-vetturi personali tagħhom għall-Floriana.

Għal Balzunetta: Mill-Foss ta’ Notre Dame, it-Telgħa ta’ Sa Maison u Pjazza San Kalċidonju. Wieħed jista’ jgħaddi wkoll lejn id-dawra tal-Belt Valletta, Triq l-Assedju l-Kbir (ħdejn il-lukanda Excelsior fil-Floriana) u Belt is-Sebħ.

Għal fuq is-Sur u l-inħawi: Mix-Xatt (il-Waterfront) lejn it-Telgħa tal-Kurċifiss.

L-aċċess ser jingħata lil dawk li għandhom il-permess tal-lokalità fil-vettura, jew bil-wiri tal-karta tal-identità.

L-aċċess għal u mir-residenza tiegħek xorta se jkun possibli permezz tal-mgħodija dedikata għar-residenti minn GATE 8 fi Pjazza E.S. Tonna u GATE 11 minn Triq is-Suq. L-aċċess se jkun possibli bil-wiri tal-karta tal-identità li tikkonferma r-residenza f’waħda mit-toroq magħluqa.

Parkeġġ alternattiv għall-Furjaniżi residenti se jkun l-MCP Car Park. L-ebda biljett m’hu riservat. Il-biljett jista’ jinġabar mill-Kunsill fuq bażi first come, fist serve. Dan il-biljett huwa validu nhar is-27 ta’ Ġunju biss, għal 24 siegħa.


On the 27th June from 15:00hrs onwards access to Floriana residents with their personal vehicles will be as follows:

Police Depot Area (Balzunetta): Through Notre Dame Ditch, Sa Masion Hill and St Calcedonius Square. One can also proceed through Valletta Ring Road, Great Siege Road (Excelsior side) and Belt is-Sebħ.

Other Side: Through Valletta Waterfront and Crucifix Hill.

Access will be granted upon presentation of a valid Identity Card confirming residency in Floriana OR a Residential Parking Permit.

Access to and from your residences will still be possible through a dedicated residents lane at Gate 8 in E.S. Tonna Square and Gate 11 in Market Street.

Access through these gates will be granted to residents on presentation of a valid Identity Card confirming residency in one of the closed streets.

We also inform that alternative parking for Floriana residents has been arranged at MCP Car Park. No spaces are reserved: parking is on a first-come-first-served basis. Parking ticket is valid only for the 27 th June, for 24 hrs. Parking tickets may be collected from Floriana Local Council.