Awguri! Il-Milied it-Tajjeb u s-Sena t-Tajba

Is-Sindku, il-Viċi Sindku, il-Kunsilliera u l-ħaddiema kollha tal-Kunsilli Lokali Floriana jawguraw il-Milied it-Tajjeb u sena ġdida mimilija risq u barka.


The Mayor, Deputy Mayor, the Councillors and all the staff of the Floriana Local Council wish you and your families a Happy Chistmas & a Happy New Year.