Ġmiel il-Floriana f’Ġenna ta’ Ġonna 2023

M’hemmx dubju li l-Floriana hija ‘Ġenna ta’ Ġonna’ għax tipposjedi l-akbar numru ta’ ġonna pubbliċi f’Malta mxerrdin mal-konfini tagħha, iżda għandha wkoll ħafna aktar x’toffri. Wara s-suċċessi fi snin preċedenti, qed inħejju għal ‘Ġenna ta’ Ġonna’ ikbar u aħjar.

Bil-kollaborazzjoni ta’ diversi organizazzjonijiet li qegħdin fil-Floriana, dakinhar se jkunu miftuħin il-ġonna kollha li għandna fil-Floriana, mużewijiet, binjiet storiċi u postijiet ta’ interess. Fid-diversi postijiet se jkun hemm gwida li tispjega l-valur storiku tal-post.

Fost l-attrazzjonijiet se jkun hemm żjarat fl-istazzjon l-antik tal-ferrovija fil-lokal, ċans li titla’ fuq il-kampnar tal-Knisja Arċipretali ta’ San Publju, il-ġonna “sigrieti” fis-swar, reċtar ta’ xeni storiċi li ġraw fil-lokalità, swieq tal-artiġġjanat, dawriet madwar il-lokallita fuq tal-linja antika bi gwida, xeni mill-isbaħ li l-Floriana għandha x’toffri u li ftit nies tul il-jum japprezzaw u kif ukoll bosta attivitajiet oħra li se jkunu mħabbra fil-jiem li ġejjin.

Għalhekk żommu l-Ħadd 8 t’Ottubru 2023 liberu biex issiru tafu aktar minn qatt qabel kemm hi sabiħa u sinjura l-Floriana tagħna fl-istorja, fl-arti u fl-ambjent tagħha.

Għal iktar informazzjoni wieħed għandu jifli din il-paġna u jista’ wkoll jikkuntattja l-Kunsill Lokali tal-Floriana fuq 2123 5523 jew email fuq floriana.lc@gov.mt.

Undoubtedly Floriana is a “Heaven of Gardens” since it possesses the largest number of public gardens on the island spread throughout this suburb. However Floriana has a lot more to offer. After the success of the previous years, we are gearing for a bigger and better “Ġenna ta’ Ġonna” (Heaven of Gardens).

In collaboration with various organisations within Floriana, on Sunday 8th October you will be able to visit all gardens, museums, historical buildings and other places of interest in our locality. A vintage bus & a guide will also take you around the locality.

Amongst the attractions there is going to be visits in the Old Floriana Railway station Also not to be missed is the opportunity to go up the bell tower of St. Publius Parish Church. Explore the secret gardens within the bastions, re-enactments, local bands, crafts markets, while enjoying scenes that only Floriana can offer. Some scenes that only a handful of people do appreciate during the day.

We urge that you keep Sunday 8th October 2023 free so you get to know how beautiful and rich Floriana is in its history, art and environment.

More activities shall be announced in the coming days, and for more information we invite you to view this event page. The Floriana Local Council can also be contacted on 21235523 or via email floriana.lc@gov.mt.

 

FILMATI: Il-Floriana tagħna – Our Floriana

Il-Kunsill Lokali tal-Floriana ħadem biex jagħmel reklam fuq il-lokalità permezz ta’ numru ta’ filmati li wieħed jista’ jarahom fuq il-midja soċjali kollha tal-Kunsill Lokali.  Dan huwa wieħed mill-ewwel filmati li ttella’ fl-aħħar jiem.

 

 

Ara l-filmati l-oħra hawnhekk: https://www.facebook.com/kunsilllokalifloriana/posts/1659144510942384

Furjaniżi li wettqu u għadhom jagħmlu ġieħ lil-lokal

Fl-aħħar jiem fi Triq il-Miratur twaħħlu banners tal-personaġġi li għamlu isem u ġabu, u qed iġibu unur lill-Floriana. Din is-sena minħabba li f’Jum il-Floriana ma stajniex nagħmlu attivitajiet, għażilna li bħala Kunsill nagħmlu din l-attività fil-ġimgħa ta’ Jum il-Fondazzjoni tal-Floriana, li se tkun iċċelebrata l-Ħadd li ġej, 9 ta’ Mejju.

Il-personaġġi huma: Sunny Monte (Kantant), Joe Attard (Attur), Kirstel Giusti (Content Creator), Alexander Vella (Bugħaddas,Għalliem tal-bugħaddasa), Pullu Bartolo (eks plejer ta’ Floriana FC) u Jurgen Micallef (plejer tal-waterpolo, ASA Waterpolo 1st Division Player of the Year 2019).

RITRATTI: Clean-Up f’zoni fil-Floriana.

Waqt il-‘Clean-Up’ ?♻️ li organizza l-Kunsill Lokali tal-Floriana dalgħodu.

? Grazzi lil kull min ta sehmu u kien preżenti. ?

➡️ Jalla iżda l-attendenza għall-attivitajiet bħal dawn tkompli żżid.

Ħobb fejn tgħix, u fejn taħdem, żomm il-Floriana nadifa. ?

St. Anne Street

STQARRIJA STAMPA – Xogħlijiet fid-Daħla tal-Belt u l-Floriana u l-Isle of MTV 2017

Il-Kunsill Lokali Floriana jagħmel referenza għax-xandir riċenti dwar xogħlijiet li preżentement huma għaddejjin fiz-zona magħrufa dik ta’ Tritoni.

Read more